Werkwijze bij volwassenen

Tijdens de intake zal de ergotherapeut vragen naar de problemen die u ondervindt in uw dagelijks handelen en de betekenis hiervan voor u. Om meer inzicht te verkrijgen kan aanvullend onderzoek door de ergotherapeut nodig zijn. In overleg met u en waar nodig uw omgeving stelt de ergotherapeut samen met u een plan op waaraan in volgende behandelingen gewerkt zal worden. Het plan kan ook bestaan uit een (schriftelijk) advies aan u of andere betrokkenen uit uw omgeving.