Werkwijze bij Kinderen

Tijdens de intake zal de ergotherapeut vragen naar de problemen die uw kind ervaart in zijn of haar dagelijks handelen. Na eventuele observaties en aanvullend onderzoek door de ergotherapeut zal er in overleg met uw kind, de ouders/ verzorgers en mogelijk andere betrokkenen een plan van aanpak opgesteld worden. In volgende behandelingen wordt er aan het plan gewerkt. Het plan kan ook bestaan uit een (schriftelijk) advies aan de ouders en/ of andere betrokkenen.