Schrijftraining

Voor ouders
Schrijven is een belangrijke vaardigheid. Op school wordt er daarom veel aandacht aan besteed, maar voor een steeds groter aantal kinderen is dit aanbod onvoldoende om netjes en met plezier te leren schrijven.

Schrijftraining
Bij Ergotherapiepraktijk Stip is er individuele aandacht en wordt eerst gekeken naar wat uw kind al goed kan en wat hij of zij nog precies moeilijk vind. Vervolgens wordt met leuke, speelse en afwisselende activiteiten getraind voor datgene wat uw kind nog lastig vind. Plezier in schrijven staat hierbij voorop.

Begeleiding
De training wordt in de praktijk gegeven. Waar mogelijk is er ook altijd contact met de school van uw zoon of dochter om de training af te stemmen op de mogelijkheden en het school-/ lesprogramma. Hiervoor kan de ergotherapeut ook op school langskomen.

Schrijfmiddelen
De ergotherapeut kent veel verschillende schrijfhulpmiddelen. Waar nodig wordt dit ingezet bij de training. Hulpmiddelen die tijdens de schrijftraining gebruikt worden kunnen geleend en/ of aangeschaft worden.