Ergotherapie in de GGZ:

Praktijk Stip is gespecialiseerd in het aanbieden van ergotherapie voor mensen met psychische problematiek, een verstandelijke beperking en/ of gedragsproblematiek.

Het doel
Het doel van ergotherapie in de GGZ is samen met de cliŽnt uitzoeken wat belangrijk is om (weer) te kunnen doen en stapsgewijs te werken aan eigen doelen. Door het verwerven van meer controle op de eigen situatie, bewustwording en het stimuleren van participatie wordt de cliŽnt versterkt in zijn mogelijkheden om actiever deel te nemen aan activiteiten op het gebied van persoonlijke verzorging, huishouding, werk, school en sociale activiteiten

Mogelijke hulpvragen:
Ik heb moeite om mijn dag te plannen. De ene dag doe ik heel veel,
de andere dag kom ik nergens toe. Hoe kan ik mijn activiteiten beter
verdelen over de week?
Ik wil graag weer aan het werk, maar vind het lastig om werk en
huishouden te combineren. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik dit goed
kan combineren?
Door een stoornis in het Autistisch Spectrum zijn de pauzes op school
een probleem voor mijn kind. Hoe kan de pauze beter ingedeeld en
benut worden voor mijn kind?
Ik vind het erg lastig om mij te concentreren op een taak.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik minder afgeleid wordt?
Wanneer er zich een probleem voordoet tijdens een taak of activiteit
vind ik het lastig om een oplossing te bedenken en verder te gaan.
Hoe kan ik hier meer grip op krijgen en zelfstandiger tot een
oplossing komen?
Mijn kind heeft het Syndroom van Down. Ik vind het belangrijk dat
hij/ zij thuis zoveel mogelijk betrokken is bij activiteiten op het
gebied van persoonlijke verzorging en (kleine) huishoudelijke taken.
Hoe pak ik dit het beste aan?

Werkwijze:
Bij ergotherapie staat de persoon centraal, hierdoor ligt de focus van de behandeling op activiteiten en handelingen die voor de cliŽnt belangrijk zijn. Samen met de ergotherapeut wordt onderzocht welke doelen voortkomen uit de hulpvraag. Stapsgewijs wordt er vervolgens samen met de cliŽnt gewerkt aan het versterken en verwerven van belangrijke en essentiŽle vaardigheden.

Bij het werken aan de doelen kan waar nodig en mogelijk samengewerkt worden met andere zorgproffesionals.