Wat is ergotherapie?

Ergotherapie is een beroep dat zich inzet om gezondheid en welzijn van mensen te bevorderen met als aangrijpingspunt het mogelijk maken van het dagelijks handelen. Een lichamelijke, psychische en/ of verstandelijke beperking kan (grote) gevolgen hebben op het deelnemen van mensen aan het dagelijks en maatschappelijk leven. Ergotherapie richt zich door middel van behandeling, begeleiding en advies op het verminderen van de impact hiervan.

Handelen:
Ergotherapie gaat ervan uit dat handelen Ė het uitvoeren van activiteiten- voor ieder mens belangrijk is en het de gezondheid en het welzijn van mensen beÔnvloedt. Daarnaast is handelen een persoonlijke ervaring welke pas duidelijk wordt als de persoon erover verteld. Dit is een belangrijk punt en komt duidelijk in de behandeling van een ergotherapeut terug.

De cliŽnt staat centraal:
Bij ergotherapie wordt de cliŽnt gezien als de ervaringsdeskundige. Dit betekend dat de cliŽnt bepaalt welke handelingen en activiteiten belangrijk zijn. Om de behandeling, begeleiding en/ of advies zo goed mogelijk te laten aansluiten wordt gebruik gemaakt van de plaats waar het probleem zich voordoet. Hierdoor kan bijvoorbeeld een advies op het werk plaatsvinden, behandeling op school en begeleiding bij mensen thuis.